"Lipsa documentației devine o problemă pentru acceptare."

-WIETSE VENEMA-

Servicii Documentatii PUD si Documentatii PUZ

Principalul pas inainte de achizitia unui teren este acela de a solicta un certificat de urbanism si majoritatea oamenilor cand descopera acest lucru se intreaba de ce. Certificatul de urbanism este un act cu caracter de informare ce stabileste pentru fiecare parcela de teren in parte, indiferent ca este un teren extravilan sau intravilan, conditiile legale in care se poate realiza orice fel de lucrare de edificare.

Foarte des se intampla ca la emiterea unui certificat de urbanism, sa avem neplacuta surpriza sa aflam ca este necesara intocmirea si a unei documentatii de urbanism, preliminara celei pentru autorizatia de construire.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detaliind continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

Va oferim suportul in obtinerea si intocmirea documentatiilor PUD si PUZ

 1. ELABORARE DOCUMENTATII PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

  • Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) se intocmeste de catre un arhitect cu drept de semnatura sau un arhitect urbanist inscrisi in Registrul Urbanistilor din Romania (R.U.R.) si serveste la modificarea unor parametrii de utilizare a unui teren. Prin P.U.D. se pot modifica retragerile fata de limitele de proprietate, aliniamentele cladirilor propuse, pozitiile racordurilor la utilitati, si accesul in proprietate. Orice alte modificari se pot solicita numai in urma unui P.U.Z (Plan Urbanistic Zonal).
  • Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) nu tine loc de autorizatie de construire. Documentatiile pentru D.T.A.C. se intormesc numai dupa aprobarea documentatiilor (P.U.D.) si sunt realizare de un arhitect cu drept de semnatura inscris in Ordinul Arhitectilor din Romania cu cod T.N.A. (Tabloul National al Arhitectilor).

  Etape derulare proiect P.U.D.:

  • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea certificatului de urbanism, faza P.U.D.;
  • Obtinerea certificatului de urbanism, faza P.U.D.;
  • Realizarea studiilor de specialitate, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu insorire, etc.;
  • Intocmire P.U.D., alcatuit din parti scrise si parti desenate confrom legislatiei in vigoare;
  • Informarea populatiei referitoare la intocmirea P.U.D., (anunt primarie, anunt la ziar, panou informare);
  • Obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, faza P.U.D.;
  • Etapa de sustinere a documentatiei P.U.D., in cadrul comisiilor de specialitate;
  • Apropare documentatie P.U.D., in sedinta de consiliu local;
 2. ELABORARE DOCUMENTATII PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

  • Planul urbanistic zonal se intocmeste de catre un arhitect cu drept de semnatura sau un arhitect urbanist inscrisi in Registrul Urbanistilor din Romania (R.U.R.) si serveste la modificarea tuturor parametrilor de utilizare a terenului si care hotarasc aspectul si dimensiunile viitoarei constructii.
  • Planul urbanistic zonal (P.U.D.) nu tine loc de autorizatie de construire. Documentatiile pentru D.T.A.C. se intormesc numai dupa aprobarea documentatiilor (P.U.Z.) si sunt realizare de un arhitect cu drept de semnatura inscris in Ordinul Arhitectilor din Romania cu cod T.N.A. (Tabloul National al Arhitectilor).

  Etape derulare proiect P.U.Z.:

  • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea certificatului de urbanism, faza P.U.Z.;
  • Obtinerea certificatului de urbanism, faza P.U.Z.;
  • Realizarea studiilor de specialitate, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu insorire, etc.;
  • Intocmire P.U.Z., alcatuit din parti scrise si parti desenate confrom legislatiei in vigoare;
  • Informare populatiei referitoare la intocmirea P.U.Z., (anunt la ziar, panou informare, anunt primarie);
  • Obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, faza P.U.Z.;
  • Etapa de sustinere a documentatiei P.U.Z., in cadrul comisiilor de specialitate;
  • Aprobare documentatie P.U.Z., in sedinta de consiliu local;
Programeaza o intalnire

pentru servicii documentatii PUD si documentatii PUZ